Logojen ymmärtäminen
Logojen ymmärtäminen

Logojen ymmärtäminen

Sanakirja / Logosin leksikoninen merkitys (λόγος) käännetty "sanaksi"

Strongin sanakirja  g3056

λόγος logot; alkaen 3004; jotain sanottua (mukaan lukien ajatus); epäsuorasti aihe (keskustelun aihe), myös päättely (henkinen kyky) tai motiivi; laajennuksella laskenta; erityisesti (Johanneksen artikkelin kanssa) Jumalallinen ilmaisu (eli Kristus): - tili, syy, viestintä, x koskien, oppi, maine, x tehtävä, aikomus, asia, suu, saarnaaminen, kysymys, reason.

Mouncen täydellinen esittelysanakirja

(MED) [3364] λόγος logos 330x sana, sana, Mt. 12:32, 37; 1 Kor. 14:19; puhe, kieli, puhe, Mt. 22:15; Lk. 20:20; 2 Kor. 10:10; Jas. 3: 2; keskustele, Lk. 24:17; pelkkä puhe, sanallinen esitys, 1. 4:19, 20; Kol. 2:23; 1 Joh. 3:18; kieli, puhetapa, puhetyyli, Mt. 5:37; 1 Kor. 1:17; 1 Tess. 2: 5; sanonta, puhe, Mk. 7:29; Ef. 4:29; ilmaisu, sanamuoto, kaava, Mt. 26:44; Room. 13: 9; Gal. 5:14; sanonta, asia, joka esitetään puheessa, Mt. 7:24; 19,11; Jn. 4:37; 6,60; 1 Tim. 1:15; viesti, ilmoitus, 2 Kor. 5:19; profeetallinen ilmoitus, Jn. 12:38; tili, tiliote, 1 lemmikki. 3:15; tarina, raportti, Mt. 28:15; Jn. 4:39; 21,23; 2 Thess. 2: 2; kirjallinen kertomus, tutkielma, Apostolien teot 1: 1; tietty puhe, Apostolien teot 20: 7; oppi, Jn. 8:31, 37; 2 Tim. 2:17; aihe, Apostolien teot 15: 6; laskenta, tili, Mt. 12:36; 18,23; 25,19; Lk. 16: 2; Apostolien teot 19:40; 20,24; Room. 9:28; Phil. 4:15, 17; Hepr. 4:13; vetoomus, Mt. 5:32; Apostolien teot 19:38; a motiivi, Apostolien teot 10:29; reason, Apostolien teot 18:14; ὁ λόγος, Jumalan sana, erityisesti evankeliumissa, Mt. 13:21, 22; Mk. 16:20; Lk. 1: 2; Apostolien teot 6: 4; ὁ λόγος, jumalallinen SANA tai Logos, Jn. 1: 1 [3056] Katso viesti; raportti; sana.

Kreikan Uuden testamentin analyyttinen sanakirja

λόγος, ου, ὁ. liittyvät λέγω (järjestys järjestyksessä); (1) yleisenä puheena, mutta aina järkevällä sisällöllä sana, puhe (MT 22.46); usein vastapäätä ἔργον (teko) (1J 3.18); (2) erityisellä käännöksellä riippuen monista eri yhteyksistä; a) kysymys (MT 21.24); (b) profetia (JN 2.22); (c) komento (2P 3.5); d) raportti (AC 11.22); e) sanoma, opetus (LU 4.32); (f) julistus, lausunto, väite (MT 12.32), vastapäätä μῦθος (selite); g) monikko, ilmaisun, puheen, opetuksen ja keskustelun yhtenäisyyttä muodostavat sanat (MT 7.24); h) mistä keskustellaan aiheesta, asiasta, asiasta (MK 9.10); (3) jumalallisesta ilmoituksesta; a) (Jumalan) sana, sanoma (JN 10.35); b) käsky (t) (MT 15.6); c) Jumalan täydellisestä itsensä paljastamisesta Jeesuksen Kristuksen Sanan kautta (JN 1.1); d) evankeliumin sanan, sanoman sisällöstä (LU 5.1); (4) jossain määrin oikeudellisessa tai teknisessä mielessä; a) syytteet, asiat, syytteet; b) kirjanpito, laskutus (RO 14.12); (c) syy, motiivi (AC 10.29)

Joh. 1: 1-3, Merkitys varmennettu varhaisilla englanninkielisillä käännöksillä

Logot (käännetty Sana) tarkoittaa jotain sanottua (mukaan lukien ajatus), ja se voidaan ymmärtää myös Jumalan puhutuksi viisaudeksi, päättelyksi, tarkoitukseksi tai suunnitelmaksi. Se liittyy aina rationaaliseen sisältöön. Tästä syystä melkein jokainen englanninkielinen käännös kreikasta, joka oli ennen KJV-käännöstä, tulkitsi Logot (Sana) Johanneksen 1: 3: ssa pikemminkin "se" kuin "hän". Useimmissa nykyaikaisissa englanninkielisissä käännöksissä Joh. 1: 1–3 on tyypillisesti käännetty siten, että lukija harhautuu tulkitsemaan Sanaa ennalta ruumiillistuneeksi Kristukseksi. On kuitenkin ymmärrettävä, että Logot on abstrakti substantiivi, joka liittyy Jumalan viisauden osaan, mukaan lukien hänen logiikkansa, päättelynsä, aikomuksensa, suunnitelmansa tai tarkoituksensa ihmiskuntaa varten. Se on tämän kautta Logot (Sana), että kaikesta tuli. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Sana olisi olemassa oleva henkilö, joka oli olemassa ennen Jeesuksen sikiämistä.

Tyndalen käännökset 1526 ja 1534

Ensimmäinen Raamatun englanninkielinen versio, joka tehtiin suoralla käännöksellä alkuperäisestä hepreasta ja kreikasta, ja ensimmäinen painettu, oli William Tyndalen teos. Kun hän kohtasi katkeraa vastustusta, häntä syytettiin Raamatun merkityksen vääristymisestä. Lokakuussa 1536 hänet teloitettiin julkisesti ja poltettiin roviolla. Silti Tyndalen työstä tuli myöhempien englanninkielisten versioiden perusta. William Tyndale käänsi Johanneksen evankeliumin prologin paljon eri tavalla kuin suositut modernit käännökset. Oikealla oleva kuva on Johanneksen evankeliumin ensimmäinen sivu Tyndalen 1526 Uuden testamentin jäljellä olevasta kopiosta. 

Moderni oikeinkirjoitus Johanneksen 1: 1-5,14 Tyndalen 1534-käännöksestä:

"Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan kanssa, ja sana oli jumala. Sama oli alussa jumalan kanssa. Kaikki asiat on tehty siitä, ja ilman sitä ei ole tehty mitään, se on tehty. Siinä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo, ja valo loistaa pimeydessä, mutta pimeys ei ymmärtänyt sitä… Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me näimme sen kirkkauden kuin Isän ainosyntyisen pojan kirkkauden, joka sana oli täynnä armoa ja totuutta. "

 

Jumala loi kaiken viisaudellaan / ymmärryksellään / tiedollaan

Sananlaskut 3: 19-20 (ESV)

"Herra viisauden kautta perusti maan; ymmärtämällä hän perusti taivaan; käyttäjältä hänen tietämyksensä syvyyksistä avautui ja pilvet pudottavat kasteen. ”

Jeremia 10:12 (ESV)

Hän loi maailman voimallaan, joka perusti maailman hänen viisautensa kautta, ja hänen ymmärryksensä ojensi taivaan.

Jeremia 51:15 (ESV)

Hän loi maailman voimallaan, joka perusti maailman hänen viisautensa kautta, ja hänen ymmärryksensä ojensi taivaan.

Psalmit 33: 6 (LSV)

By sana of YHWH - Taivaat on tehty - ja kaikki heidän isäntänsä hengitys hänen suustaan. 

Psalmit 104: 24 (ESV)

Herra, kuinka moninaisia ​​ovat sinun tekosi! Viisaudella olet tehnyt ne kaikki; maa on täynnä luomuksiasi.

Psalmit 136: 5 (ESV)

hänelle, joka ymmärryksellä teki taivaan, sillä hänen luja rakkautensa kestää ikuisesti;

Jumalalla oli viisautta työnsä alussa

Viisaus personoidaan Sananlaskuissa 8 ”hän”, mutta se ei ole kirjaimellisesti olemassa oleva henkilö. Tämä on synonyymi olemassaolevalle logot Johanneksen prologista. 

Sananlaskut 8 (ASV)

1 Eikö viisaus itke, ja ymmärrys esiin hänen ääni?
2 Muuten korkeiden paikkojen huipulla, missä polut kohtaavat, hän seisoo;
3 Porttien vieressä, kaupungin sisäänkäynnillä, ovelle tullessa, hän huutaa ääneen:
4 Sinulle, miehet, minä kutsun; Ja ääneni on ihmisten pojille.
5 Oi yksinkertainen, ymmärrä varovaisuus; Ja te, tyhmät, olkaa yhtä ymmärtävä sydän.
6 Kuule, sillä minä puhun erinomaisia ​​asioita; Ja huulteni avautuminen tulee olemaan oikeita asioita.
7 Sillä minun suuni sanoo totuuden; Ja jumalattomuus on kauhistus huulilleni.
8 Kaikki minun suuni sanat ovat vanhurskaudessa; Niissä ei ole mitään vinoa tai perverssiä.
9 He ovat kaikki selkeitä sille, joka ymmärtää, ja oikeille, jotka löytävät tuntemus.
10 Ota vastaan opetuseikä hopeaa; Ja tuntemus valinnanvaraisen kullan sijasta.
11 varten viisaus on parempi kuin rubiinit; Ja kaikkea sitä, mitä voidaan toivoa, ei pidä verrata siihen.
Vuonna 12 viisaus ovat tehneet varovaisuuteni asunnoksi ja oppineet tuntemaan ja ymmärtämään.
13 Herran pelko on vihata pahaa: ylpeyttä, ylimielisyyttä ja pahaa tietä, ja väärää suunta minä vihaan.
14 Neuvo on minun ja hyvä tieto: Olen ymmärtäväinen; Minulla on voimaa.
15 Minun kautta kuninkaat hallitsevat, ja ruhtinaat määräävät oikeuden.
16 Minun kautta ruhtinaat hallitsevat, ja aateliset, jopa kaikki maan tuomarit.
17 Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat; Ja ne, jotka etsivät minua ahkerasti, löytävät minut.
18 Rikkaus ja kunnia ovat minun kanssani; Kyllä, kestävä rikkaus ja vanhurskaus.
19 Minun hedelmäni on parempi kuin kulta, kyllä, kuin hieno kulta; Ja tuloni kuin valinta hopea.
20 kävelen sisään vanhurskauden tie, Oikeuden polkujen keskellä;
21 Jotta minä saattaisin periä niitä, jotka minua rakastavat, ja että täytän heidän aarteensa.
22 Jehova valloitti minut tiensä alussa, ennen hänen vanhoja tekojaan.
23 Olin valmis ikuisuudesta, alusta, Ennen kuin maa oli.
24 Kun ei ollut syvyyttä, Minut tuotiin esiin, Kun ei ollut vettä täynnä olevia suihkulähteitä.
25 Ennen vuorten asettumista, ennen kukkuloita sain minut esille;
26 Vielä kun hän ei ollut tehnyt maata eikä peltoja eikä maailman tomun alkua.
27 Kun hän perusti taivaan, olin siellä: Kun hän asetti ympyrän syvyyden pinnalle,
28 Kun hän vahvisti taivaan yllä, kun syvyyden lähteet vahvistuivat,
29 Kun hän antoi merelle sen rajan, ettei vesi riko hänen käskyään, kun hän merkitsi maan perustukset;
30 Silloin minä olin hänen tykönänsä, mestari; Ja minä olin hänen ilonsa joka päivä, iloitsen aina hänen edessään,
31 Iloitse hänen asuttavasta maastaan; Ja iloitsin ihmisten pojista.
32 Nyt, poikani, kuulkaa minua; Sillä autuaita ovat ne, jotka pitävät tieni.
33 Kuuntele ohjeita ja ole viisas, Ja kieltäydy siitä.
34 Autuas se mies, joka kuulee minua, joka päivittäin valvoo porteillani, odottaa ovieni ovissa.
35 Sillä joka löytää minut, löytää elämän, ja saa Herran suosion.
36 Mutta se, joka tekee syntiä minua vastaan, tekee pahaa omalle sielulleen: kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa.

Johanneksen ja 1. Johanneksen kirjan "logojen" kontekstikäyttö

sana logot käytetään Uudessa testamentissa 326 kertaa. Tutkimus tavanomaisesta käytöstä logot on yhdenmukainen viestin, päättelyn tai suunnitelman merkityksen kanssa. Logot käytetään Johanneksessa yli kolmekymmentä kertaa Johanneksen prologin ulkopuolella. Tämä käyttö antaa viitteitä siitä, mitä meidän pitäisi ymmärtää logot olla.

Johannes 2:22 (ESV) He uskoivat Raamattuun ja Jeesuksen puhumaan logoon

22 Kun hän sitten herätettiin kuolleista, hänen opetuslapsensa muistivat, että hän oli sanonut tämän, ja he uskoivat Raamatun ja Jeesuksen sanan (logot).

John 5:38 (ESV) Ja sinun logosi eivät pysy sinussa, sillä et usko häneen, jonka hän lähetti

38 ja teillä ei hänen sanansa (logos) pysy teissä, sillä te ette usko häntä, jonka hän on lähettänyt

Johannes 10: 34-36 (ESV), Jos hän kutsui heitä jumaliksi, joille Jumalan logo tuli

34 Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'? 35 Jos hän kutsui heitä jumaliksi, joille Jumalan sana (logot) tuli- eikä Raamattua voi rikkoa - 36 sanotko hänestä, jonka Isä pyhitti ja lähetti maailmaan: 'Sinä pilkkaat', koska minä sanoin: 'Minä olen Jumalan Poika'?

Johannes 12:38 (ESV), Profeetta Jesajan puhuma sana (logos).

38 niin että profeetta Jesajan puhuma sana (logos). saattaa täyttyä: "Herra, kuka on uskonut sen, mitä hän on meiltä kuullut, ja kenelle on Herran käsivarsi ilmestynyt?"

Johannes 14: 23--24 (ESV), Sana (logos), jonka kuulet, ei ole minun, vaan Isän

23 Jeesus vastasi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, hän pitää sanani (logot), ja Isäni rakastaa häntäja tulemme hänen luokseen ja teemme kodin hänen kanssaan. 24 Joka ei rakasta minua, ei pidä sanojani (logoja). Ja sana (logos), jonka kuulet, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

Joh. 17: 14-19 (ESV), Minä olen antanut heille sinun logosi, ja maailma on vihannut heitä

14 Olen antanut heille sinun sanasi (logot), ja maailma on vihannut heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin minä en ole maailmasta. 15 En pyydä, että otat heidät pois maailmasta, vaan pidät heidät pahasta. 16 He eivät ole maailmaa, aivan kuten minä en olekaan maailmasta. 17 Pyhittäkää heidät totuudessa; sanasi (logos) on totuus. 18 Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin minä olen lähettänyt heidät maailmaan. 19 Ja heidän tähtensä minä pyhitän itseni, että myös heidät pyhitettäisiin totuudessa.

1 Joh 1:1-2 (ESV), Sana (logot) Elämästä – iankaikkisesta elämästä, joka oli Isän luona.

1 Se, mikä oli alusta alkaen, minkä olemme kuulleet, minkä olemme nähneet silmillämme, mitä katselimme ja olemme koskettaneet käsillämme, elämän sanasta (logoista).- 2 elämä tuli ilmi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille iankaikkinen elämä, joka oli Isän luona ja ilmoitettiin meille-

"Logojen" kontekstikäyttö Luukkaan Apostolien teoissa

Luukas 1: 1-4 (ESV), Jotta sinulla olisi varmuus sinulle opetetuista logoista

1 Sikäli kuin monet ovat sitoutuneet laatimaan kertomuksen asioista, jotka ovat saavutettu keskuudessamme, 2 aivan kuten ne, jotka alusta alkaen olivat sanan (logojen) silminnäkijöitä ja palvelijoita, ovat toimittaneet ne meille, 3 Minustakin näytti hyvältä, kun olin seurannut kaikkea tarkasti jonkin aikaa sitten, kirjoittaa sinulle järkevän selostuksen, erinomaisin Theophilus, 4 että saatat olla varma sinulle opetetuista asioista (logoista)

Luukas 5: 1 (ESV), Yleisö painosti häntä kuulemaan Jumalan logoa

1 Kerran, samalla väkijoukko paineli häntä kuullakseen Jumalan sanan (logot), hän seisoi Gennesaretin järven rannalla

Luukas 24: 44-47 (ESV) Kaikki, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen ja profeettojen laissa, on täytettävä

44 Sitten hän sanoi heille: ”Nämä ovat sanani (logot) että puhuin sinulle, kun olin vielä kanssasi, että kaikki, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa, on täytettävä45 Sitten hän avasi heidän mielensä ymmärtämään Raamattua, 46 ja sanoi heille: "Näin on kirjoitettu, että Kristus kärsii ja nousee kolmantena päivänä kuolleista47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi olisi julistettava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Apostolien teot 4: 29-31 (ESV), Anna palvelijoillesi jatkaa logosi puhumista rohkeasti

29 Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoillesi jatkaa sanasi (logon) rohkeutta, 30 kun ojennat kätesi parantaaksesi, ja merkkejä ja ihmeitä tehdään pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. " 31 Ja kun he olivat rukoilleet, paikka, johon he olivat kokoontuneet, ravisteli ja he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat edelleen Jumalan sanaa (logoa) rohkeasti.

Apostolien teot 10:34-44 (ESV), Sana – rauhan hyvän uutisen saarnaaminen Jeesuksen Kristuksen kautta

34 Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: ”Totisesti ymmärrän, ettei Jumala osoita puolueellisuutta, 35 mutta jokaisessa kansassa jokainen, joka häntä pelkää ja tekee oikein, on hänelle otollinen. 36 Kuten sana (logot) jonka hän lähetti Israeliin, saarnaa hyvää uutista rauhasta Jeesuksen Kristuksen kautta (hän ​​on kaikkien Herra), 37 te itse tiedätte, mitä tapahtui koko Juudeassa, Galileasta alkaen, Johannes kasteen jälkeen: 38 kuinka Jumala voiteli Jeesuksen Nasaretilaisesta Pyhällä Hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikkia paholaisen sortamia, sillä Jumala oli hänen kanssaan. 39 Ja me olemme todistajia kaikesta, mitä hän teki sekä juutalaisten maassa että Jerusalemissa. He tappoivat hänet ripustamalla hänet puuhun, 40 mutta Jumala herätti hänet kolmantena päivänä ja antoi hänet ilmestymään, 41 ei kaikille ihmisille, vaan meille, jotka Jumala oli valinnut todistajiksi, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan, kun hän nousi kuolleista. 42 Ja hän käski meidän saarnata ihmisille ja todistaa, että hän on Jumalan määräämä tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. 43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa syntinsä anteeksi hänen nimensä kautta." 44 Kun Pietari vielä puhui näitä, Pyhä Henki lankesi kaikkien päälle, jotka kuulivat sanan (logot).

Apostolien teot 13: 26-33 (ESV), Meille on lähetetty tämän pelastuksen sanoma (logot)

26 "Veljet, Aabrahamin suvun pojat ja ne, jotka teistä pelkäävät Jumalaa, on lähetetty meille tämän pelastuksen sanoma (logot). 27 Niille, jotka asuvat Jerusalemissa ja heidän hallitsijoilleen, koska he eivät tunnistaneet häntä enkä ymmärrä profeettojen lausuntoja, jotka luetaan joka sapattina, täyttivät ne tuomitsemalla hänet. 28 Ja vaikka he eivät löytäneet hänestä mitään kuoleman arvoista syyllisyyttä, he pyysivät Pilatusta teloittaa hänet. 29 Ja kun he olivat toteuttaneet kaiken, mitä hänestä oli kirjoitettu, he ottivat hänet puusta ja panivat hänet hautaan. 30 Mutta Jumala herätti hänet kuolleista, 31 ja monta päivää hän ilmestyi niille, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta Jerusalemiin, jotka ovat nyt hänen todistajiaan kansalle. 32 Ja kerromme teille hyvän uutisen, jonka Jumala lupasi isille, 33 tämän hän on täyttänyt meille heidän lapsilleen kasvattamalla Jeesuksen, kuten myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: "'Sinä olet Poikani, tänään minä synnytin sinut.'  

Apostolien teot 18: 5 (ESV), Paavali oli täynnä sanaa (logoja) todistaen, että Kristus oli Jeesus

5 Kun Silas ja Timoteus saapuivat Makedoniasta, Paavali oli miehitetty sana (logot), joka todistaa juutalaisille, että Kristus oli Jeesus.

Paavalin mukaan Jumalan logos (jumalallinen suunnitelma) keskittyy Jeesuksen, Voideltun evankeliumiin

Jeesus on Jumalan täyttymys logot (puhuttua viisautta) ja on Jumalan suunnitelman ja tarkoituksen keskus ihmiskuntaa varten-sovittaa kaikki asiat itsensä kanssa Kristuksen kautta. Jumalan moninainen viisaus on Jumalan ikuinen tarkoitus, joka toteutuu Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

1.Korinttilaisille 1: 18-25 (ESV), Ristin logot-Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus

18 Varten ristin sana (logot) on hulluutta kadonneille, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. 19 Sillä kirjoitettu on: "Minä tuhoan viisaiden viisauden, ja minä eron ymmärtäväisten ymmärryksestä." 20 Missä on viisas? Missä kirjuri on? Missä on tämän ikäinen keskustelija? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta tyhmäksi? 21 Sillä koska maailma ei Jumalan viisaudessa tuntenut Jumalaa viisauden kautta, se miellytti Jumalaa sen hulluuden kautta, mitä me saarnaamme pelastaaksemme uskovat. 22 Sillä juutalaiset vaativat merkkejä ja kreikkalaiset etsivät viisautta, 23 mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, kompastuskivi juutalaisille ja hulluus pakanoille, 24 mutta kutsutuille, sekä juutalaisille että kreikkalaisille, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. 25 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on voimakkaampi kuin ihmiset.

Galatalaisille 4: 4-5 (Jumala), Jumala lähetti Poikansa lunastamaan-jotta me saisimme adoption lapsina

"Mutta kun ajan täyteys oli tullut, Jumala lähetti Poikansa, syntynyt naisesta, syntynyt lain alla, vapahtaa jotka olivat lain alaisia, jotta saisimme adoption pojina"

Efesolaisille 1: 3-5 (ESV), Hän ennalta määräsi meidät adoptoitavaksi tahtonsa tarkoituksen mukaisesti

"Siunattu olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä Kristuksessa jokaisella hengellisellä siunauksella taivaallisissa paikoissa, niin kuin hän valitsi meidät hänessä ennen maailman perustamista, että me olisimme pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakastunut hän ennalta määräsi meidät adoptoitavaksi itselleen pojina Jeesuksen Kristuksen kautta, tahtonsa tarkoituksen mukaan"

Efesolaisille 1: 7-13 (ESV), Totuuden sana (logot) pelastuksen evankeliumi

7 Hänessä meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomustemme anteeksianto hänen armonsa rikkauden mukaan, 8 jonka hän loi meille kaiken kaikkiaan viisaus ja oivallus 9 ilmoittaa meille tahtonsa salaisuuden, tarkoituksensa mukaan, jonka hän esitti Kristuksessa 10 suunnitelmana ajan täyteydelle, yhdistää kaikki hänessä, asiat taivaassa ja asiat maan päällä. 11 Hänessä olemme saaneet perinnön, on ennalta määrätty sen tarkoituksen mukaan, joka tekee kaiken tahtonsa neuvon mukaan, 12 jotta me, jotka olimme ensimmäiset, jotka toivoimme Kristukseen, olisimme hänen kirkkautensa ylistykseksi. 13 Hänessä sinä myös, kun kuulit totuuden sana (logot), pelastuksen evankeliumija uskoivat häneen, sinetöitiin luvatulla Pyhällä Hengellä

Efesolaiskirje 3:9-11 (ESV), Suunnitelma – Jumalan moninainen viisaus – iankaikkinen tarkoitus, jonka hän on toteuttanut Kristuksessa Jeesuksessa

"Tuoda valoa kaikille, mitä on suunnitelma salaisuudesta, joka on piilotettu ikuisesti Jumalaan, joka loi kaiken, niin että kirkon kautta Jumalan moninainen viisaus voidaan nyt ilmoittaa taivaallisten hallitsijoille ja viranomaisille. Tämä oli sen iankaikkisen tarkoituksen mukaan, jonka hän on toteuttanut Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme"

Kolossalaisille 3:16 (ESV), Let Kristuksen logot asuvat teissä runsaasti opettaen ja neuvoen toisianne kaikessa viisaudessa

16 Asukoon Kristuksen sana (logot) teissä runsaasti opettaen ja neuvoen toisianne kaikessa viisaudessa, laulaa psalmeja ja hymnejä ja hengellisiä lauluja, sydämessänne kiitos Jumalalle

1.Tessalonikalaisille 5: 9-10 (ESV), Jumala on määrännyt pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta

”Sillä Jumala ei ole määrännyt meitä vihaksi, vaan pelastukseksi Herramme Jeesuksen kautta Kristitty, joka kuoli puolestamme, jotta olisimme valveilla tai nukkumassa, voimme elää hänen kanssaan. "

2.Timoteukselle 1: 8-10 (ESV), Hänen tarkoituksensa ja armonsa, jonka hän antoi meille Kristuksessa Jeesuksessa ennen aikojen alkua

"Jumala, joka pelasti meidät ja kutsui meidät pyhään kutsuun, ei tekojemme vuoksi, vaan oman tarkoituksensa ja armonsa tähden, jonka hän antoi meille Kristuksessa Jeesuksessa ennen aikojen alkuaja joka on nyt ilmennyt Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta. ”

Titus 1: 2-3 (ESV), Iankaikkisen elämän toivo-luvattu ennen aikojen alkua-oikeaan aikaan, joka ilmeni hänen sanassaan

 2 iankaikkisen elämän toivossa, jonka Jumala, joka ei koskaan valehtele, lupasi ennen aikojen alkua 3 ja oikeaan aikaan, joka ilmeni hänen sanassaan saarnaamisen kautta, jonka minulle on uskottu Vapahtajamme Jumalan käskystä;

Logot Ilmestyskirjassa

Ilmestyskirja 1:1-3 (ESV), Todistaja Jumalan sanasta (logos) ja Jeesuksen Kristuksen todistuksesta

1 - ilmestys Jeesuksesta Kristuksesta, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä on pian tapahtuva. Hän ilmoitti siitä lähettämällä enkelinsä palvelijansa Johanneksen luo, 2 jotka todistivat Jumalan sanasta (logosta) ja Jeesuksen Kristuksen todistuksesta, jopa kaikkeen mitä hän näki. 3 Siunattu on se, joka lukee ääneen tämän profetian sanat (logot)., ja autuaita ne, jotka kuulevat ja pitävät sen, mikä siihen on kirjoitettu, sillä aika on lähellä.

Ilmestys 1: 9 (ESV), Jumalan sanan (logon) ja Jeesuksen todistuksen tähden

9 Minä, John, veljesi ja kumppanisi ahdistuksessa ja valtakunnassa ja kärsivällisessä kestävyydessä, jotka ovat Jeesuksessa, olin saarella nimeltä Patmos Jumalan sanan (logon) ja Jeesuksen todistuksen vuoksi.

Ilmestys 17:17 (ESV), Hänen tarkoituksensa toteuttaminen - kunnes Jumalan sanat (logot) täyttyvät

17 sillä Jumala on pannut heidän sydämiinsä sen toteuttamisen hänen tarkoituksensa olemalla yksimielisiä ja luovuttamalla kuninkaallinen voimansa pedolle, kunnes Jumalan sanat (logot) täyttyvät.

Ilmestys 19: 9-16 (ESV), Todistus Jeesuksesta on profetian henki-nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana

9 Ja enkeli sanoi minulle: ”Kirjoita tämä: Autuaita ovat ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle. ” Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat Jumalan todellisia sanoja (logoja)" 10 Sitten lankesin hänen jalkojensa eteen rukoilemaan häntä, mutta hän sanoi minulle: ”Et saa tehdä niin! Olen kanssasi palvelija sinun ja veljesi kanssa, jotka pitävät kiinni Jeesuksen todistuksesta. Palvoa Jumalaa." Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki. 11 Sitten näin taivaan avautuvan, ja katso, valkoinen hevonen! Sen päällä istuvaa kutsutaan uskolliseksi ja totuudeksi, ja hän vanhurskaudessa tuomitsee ja sotii. 12 Hänen silmänsä ovat kuin tulen liekki, ja hänen päässään on monia diadeemeja, ja hänellä on nimi, jota kukaan muu ei tiedä kuin hän itse. 13 Hän on pukeutunut vereen kastettuun kaapuun, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana (logos). 14 Ja taivaan armeijat, valkoisiin ja puhtaisiin liinavaatteisiin puettuina, seurasivat häntä valkoisilla hevosilla. 15 Hänen suustaan ​​tulee terävä miekka, jolla kansat voidaan lyödä, ja hän hallitsee niitä rautaisella sauvalla. Hän astuu Kaikkivaltiaan Jumalan vihan vihan viinipuristimeen. 16 Hänen kaapuunsa ja reisiinsä on kirjoitettu nimi: kuningasten kuningas ja herrojen Herra.

  • Tässä yhteydessä, joka on profetia, Jeesusta kutsutaan Jumalan Sanaksi (logokseksi), koska ”Jeesuksen todistus on profetian henki”. (Ilm. 19:10)

Johannes 1:1-4, 14 – Mitä kreikkalainen sanoo?

Englanninkieliset käännökset käännetään yleensä puolueellisesti kolminaisuusteologian tueksi. Saadaksemme selkeämmän käsityksen siitä, mitä kreikkalainen itse asiassa sanoo, alla on kreikkalainen teksti Joh. 1: 1-4, 14, jota seuraa kirjaimelliset ja tulkitsevat käännökset kreikasta. 

Johannes 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Αὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενς

Kirjaimelliset ja tulkitsevat käännökset

Sekä kirjaimelliset että tulkitsevat käännökset on annettu alla Joh. 1:1-3, 14:lle. Kirjaimellinen käännös perustuu täydelliseen interlineaariseen taulukkoon, joka on saatavilla täältä: Joh. 1:1-4, 14 Interlinear 

Johannes 1: 1-4, 14, Kirjaimellinen käännös

1 Alussa oli Sana

ja Sana oli Jumalan puoleen,

ja Jumala oli Sana.

2 Tämä oli alussa Jumalaa kohtaan.

3 Kaiken tämän kautta se oli aihetta olla

ja tätä lukuun ottamatta se ei ollut yksi.

Mikä on tarkoitus olla 4 siinä elämä oli,

ja elämä oli ihmisten valo

14 Ja Sana – liha – se oli saatettu olemaan

ja asui meissä,

ja me näimme kirkkauden

jopa kunniaa kuin ainutlaatuista isältä,

täynnä armoa ja totuutta.

Johannes 1: 1-4, 14 Tulkitseva käännös

1 Aluksi oli suunnitelma,

ja suunnitelma koski Jumalaa,

ja jumalallinen asia oli suunnitelma.

2 Suunnitelma koski aluksi Jumalaa.

3  Kaikki asiat läpi suunnitelman tehtiin,

eikä suunnitelman lisäksi tehty mitään.

Mitä tehdään 4 suunnitelmassa oli elämä,

ja elämä oli ihmisten valo ...

14 Ja suunnitelmasta tuli liha,

ja asui keskuudessamme,

ja me näimme kirkkauden,

Isän ainutlaatuinen kunnia,

täynnä armoa ja totuutta.

Keskeiset muistiinpanot ja havainnot Johanneksen esipuheessa

"Sana"

Määritelmä logot saatiin tämän sivun yläosassa olevista eri sanastoista. Logot tarkoittaa jotain sanottua, mukaan lukien perustelut. "Puhuttu viisaus" on lyhennetty tapa kuvata sanan laajaa merkitystä. Eli Logos liittyy siihen, mitä Jumala ajattelee ja mitä Jumala sanoo. Tämä sisältää Jumalan viisauden, päättelyn, aikomukset, logiikan, suunnitelman ja tarkoituksen, joka on aina ollut tietoisuudessa Jumalasta. "Suunnitelma" sopii parhaiten Johanneksen prologin kontekstiin.

"Sana oli Jumalaa kohti"

Kreikan sana ammattilaiset on prepositio, joka kirjaimellisesti tarkoittaa kohti. Tämä välittää käsityksen siitä, että logot oli Jumalan näkökulmasta (Jumalan tietoisuudessa) ja oli edessään Jumalaa (edessä ja keskellä Jumalan ajatuksissa). Kohti myös "liittyy" tai "mukaan". Tuo on logot on Jumalan osa, joka liittyy Jumalan aikomuksiin/viisauteen. Jos kirjoittaja aikoi kuvata ihmistä Jumalan kanssa, hän olisi käyttänyt sanaa meta sen sijaan, Plussat. 

"Jumala oli Sana"

Jumalan ajatukset ovat Jumalan ajatuksia. Jumalan aspektit ovat Jumala. Sana on jumalallinen asia (ei persoona). Samalla tavalla Jumalan Henki (hengitys) on Jumala (olen Hänen hallitseva vaikutusvaltansa). 

"Kaiken tämän kautta se aiheutettiin ja lukuun ottamatta se aiheutti-ei yksi."

Kaikki syntyy Jumalan kautta logot (suunnitelma). Tämä sisältää eläimet ja ensimmäisen ihmisen, Adamin. Jumalan aikeita lukuun ottamatta ei ole olemassa mitään. Kaikki tehtiin Jumalan päättelyn ja tarkoitusperien kautta.

"Mitä elämässä oli tarkoitus olla, ja elämä oli ihmisten valo" 

Useimmissa englanninkielisissä käännöksissä on virheellinen lauserakenne, joka sisältää jakeen 3 sanoja, joiden pitäisi itse asiassa olla osa jaetta 4. Sen sijaan jakeen 3 pitäisi päättyä sanalla "ei tehty yhdeksi" ja jakeen 4 tulisi sisältää "Mitä on tehty". Suositut englanninkieliset käännökset seuraavat myöhempää Bysantin välimerkkiä eivätkä aikaisempia aleksandrialaisia ​​välimerkkejä, jotka esitetään kriittisessä kreikkalaisessa tekstissä (NA-28). Esimerkki englanninkielisestä käännöksestä, jossa käytetään varhaisimpien kreikkalaisten käsikirjoitusten Aleksandrian välimerkkejä, on Kattava uusi testamentti (KOM).

Jakeen 3 kahden viimeisen sanan (ὃ γέγονεν) pitäisi itse asiassa olla osa jaetta 4. Puolueelliset kääntäjät käyttävät myöhempää Bysantin välimerkkiä peittämään sen tosiasian, että elämä, joka on ”ihmisten valo”, on logot eikä ole logot itse. Jae 4 lukee oikein: "Mitä on tarkoitus tehdä (tehdä) siinä (logot) oli elämä ja tämä elämä oli ihmisten valo. ” Samassa mielessä, että kaikki asiat syntyivät logot (suunnitelma), "elämä, joka oli ihmisten valo" (Jeesus) syntyi myös sen kautta logot Jumalan.

"Ja Sana - liha - se on saatettu olemaan"

Tiedämme Johanneksen 1: 3: sta, että kaikki tehdään lihaksi logot ja lukuun ottamatta logot Jumalan (suunnitelma), mitään ei synny (saatiin-olemaan). Kreikankielinen ginomai (γίνομαι), joka tarkoittaa "saatua", on sama kreikkalainen sana, joka tarkoittaa synnytystä Johanneksen evankeliumissa 1:3-4: "Kaiken tämän kautta se on tehty, ja ilman tätä sitä ei tehty. .” Jeesus on tuote logot (suunnitelma), kuten kaikki muukin on syntynyt. Kaikki asiat, mukaan lukien Kristus, on saatettu (tehty) aikaan Logot Jumalasta. 

- logot lihaksi tuleminen on Jumala, joka puhuu Jeesuksen olemassaoloon Sanansa mukaan. Koska Jeesus on eturintamassa Jumalan suunnitelmassa tuoda pelastus maailmaan, Jeesus liittyy läheisesti Jumalan viisauteen ja häntä voidaan kutsua Logot Jumalalta (Ilm. 19:13). Tämä on siinä mielessä, että todistus Jeesuksesta on profetian henki (Ilm. 19:10). Jumalan pääsuunnitelma pelastaa ihmiskunta keskittyy Messiaan (voideltu) ympärille. Ymmärrämme, että Jumalan aikomukset ja tarkoitukset toteutuvat Kristuksessa Jeesuksessa. Vaikka Jeesus ei ollut olemassa henkilökohtaisena olennona alusta alkaen, Jumalan suunnitelma pelastaa maailma hänen kauttaan oli olemassa alusta asti. Jumalan moninainen viisaus, salaisuussuunnitelma, joka on piilotettu ikuisesti Jumalaan, on ikuinen tarkoitus, joka toteutuu Kristuksessa Jeesuksessa (Ef 3: 9-11)

Tarkoitus ammattilaiset Johanneksen 1: 1: "ja Sana oli (hyvien) Jumalan luona"

Kreikan sana on usein käännetty ”kanssa” Johanneksen 1: 1b: ssä ammattilaiset (πρὸς). Plussat kirjaimellisesti tarkoittaa "kohti". Siten kirjaimellisempi käännös Johanneksen 1: 1b: stä on ”Sana oli Jumalaa kohtaan”. 

Kaavio näyttää kreikkalaisia ​​prepositioita, mukaan lukien Plussat "kohti." Kuten kaaviosta näet, sen voi myös ymmärtää tarkoittavan ”kasvot” (jotain, joka osoittaa jotain muuta kohti, on sitä kohti). Sanoa, että logot (puhuttu viisaus) olivat Jumalan edessä, tarkoittaa, että se oli Jumalan näkökulmasta. Toisin sanoen voidaan ymmärtää, että Jumalan ajatukset olivat Jumalan tietoisuuden eturintamassa (siinä mielessä ne olivat Jumalan luona). 

"Kohti" Jumala voi myös tarkoittaa "Jumalan mukaan" tai "Jumalaan liittyvää" kuvaamalla Jumalan osaa, joka liittyy Jumalan viisauteen, aikomuksiin, suunnitelmaan, tarkoitukseen, päättelyyn, logiikkaan jne.

kääntäminen ammattilaiset kuten "kanssa" antaa harhaa saada lukijan ajattelemaan sitä ihmisenä toisen henkilön kanssa. Plussat voi tarkoittaa "kanssa" siinä mielessä, että henkilön ajatukset ovat heidän kanssaan, mutta eivät henkilön toisen henkilön kanssa. Toinen kreikkalainen sana meta (μετὰ) tarkoittaa ”kanssa” siinä mielessä, että henkilö on toisen ihmisen kanssa, esimerkiksi 1.Johanneksen kirje 1: 3, ”… tosiaankin meidän yhteytemme on (meta) Isän ja (meta) hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa.” Jos Johannes ymmärsi logot ollakseen ihminen Jumalan kanssa, hän olisi käyttänyt sanaa päämäärä.

Selvennetään Joh. 1: 1-3 ja 1

Saman kirjoittajan kirjoittama 1. Johanneksen prologi tarjoaa mielenkiintoisia vihjeitä Johanneksen alun selventämiseksi. Tässä tarkastellaan kreikan kieltä ja annamme kirjaimellisen ja tulkitsevan käännöksen 1. Joh.

1.Johanneksen kirje 1: 1-3 (NA28)

 1 Ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλεηα τοῦ λόγου τῆς ζωῆς -

 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν μῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθʼ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Kirjaimellinen tulkinta ja tulkitsevat käännökset

Alla on sekä kirjaimelliset että tulkitsevat käännökset 1. Joh. 1:1-3:lle. Kirjaimellinen käännös perustuu täydelliseen interlineaariseen taulukkoon, joka on saatavilla täältä: 1. Joh. 1:1-3 Interlinear

1.Joh.1: 1-3, Kirjaimellinen käännös

1 Mitä oli alunperin,

mitä kuulimme,

mitä olemme nähneet,

että meitä silmällä pitäen,

mitä havaitsimme,

niitä käsiämme, joihin olemme koskettaneet,

suhteen elämän sana

2 Ja elämä ilmestyi,

ja olemme nähneet,

ja olemme todistaneet,

ja me julistamme teille,

ikuinen elämä,

joka oli Isää kohti,

ja se ilmeni meille.

3 Mitä olemme nähneet,

ja mitä julistamme,

ja sinulle, jotta sinäkin,

osallistuminen, joka sinulla voisi olla with meille,

ja osallistuminen with isä,

ja with hänen Poikansa,

Jeesuksen voidellusta.

1.Joh.1: 1-3 Tulkitseva käännös

1 Se mikä oli alusta asti,

mitä kuulimme,

mitä olemme nähneet,

se, mikä oli silmiemme edessä,

mitä havaitsimme,

ne viranomaiset, jotka tapasimme,

suhteen elämän suunnitelma

2 Ja elämä ilmestyi,

ja olemme nähneet,

ja olemme todistaneet,

ja me julistamme teille,

ikuinen elämä,

joka oli Isän näkökulmasta,

ja se ilmeni meille.

3 Mitä olemme nähneet,

ja mitä julistamme,

myös sinulle, jotta sinä,

 voisi osallistua with meille,

ja osallistuminen with isä,

ja with hänen poikansa,

Jeesus Messias.

Huomautuksia 1. Joh. 1: 1-3

Nämä ovat keskeiset havainnot 1. Johanneksen prologista, jotka auttavat selventämään Johanneksen prologin vaikutuksia.

"Elämän sana"

Jakeessa 1 kreikkalainen sana on logot (" logot elämästä"). The logot (puhuttua viisautta, päättelyä, suunnitelmaa, tarkoitusta, aikomuksia, ajatuksia jne.) Jumalasta liittyy elämään (Jumala oli tarkoittanut meidän saavan pelastuksen alusta asti). 

"Elämä ilmestyi"

Tämä jakeiden 2 alussa on rinnakkainen Johanneksen 1: 4: n kanssa: ”Mitä siitä tuli, elämä oli ja elämä oli ihmisten valo.” Eli elämä (joka on Jeesus) on logojen tuote, ja logot itse ovat Jumalan puhuttua viisautta, järkeä, aikomuksia ja ajatuksia, jotka liittyvät Jumalaan. 

"Iankaikkinen elämä, joka oli Isää kohti ja joka ilmestyi meille"

Logot ovat myös ammattilaiset Isä Johanneksen 1: 1. Koska ikuinen elämä ei ole henkilö vaan käsite, voimme nähdä samanlaisessa merkityksessä logot on käsite, joka liittyy Jumalan ajatuksiin, jotka olivat suoraan Jumalan tietoisuudessa (Jumalan edessä, mutta salassa). Ikuinen elämä on synonyymi Logot (puhuttua järkeä), koska se on osa Jumalan suunnitelmaa alusta asti ammattilaiset (ottaen huomioon) Isän alusta asti. 

"Isän ja hänen Poikansa kanssa"

Kolme esiintymää "kanssa" jakeessa 3 on kreikkalaisesta sanasta meta (Ei ammattilaiset). Kun henkilön kuvataan olevan toisen kanssa, on sopivampaa käyttää meta sen sijaan, Plussat. Tämän vuoksi meta ei käytetä Johanneksen 1: 1: ssä, koska logot (puhuttu viisaus) eivät ole olemassa oleva henkilö. 

Logot viittaamalla Jumalaan ja luomakuntaan

- logot on Jumalan osa, joka liittyy Jumalan aikomuksiin (viisaus). Kaikki syntyy Jumalan kautta logot (puhuttua viisautta). Näin syntyi alkuperäinen luomakunta (ensimmäinen Aadam) ja näin syntyi Jeesus Kristus (viimeinen Aadam). 

Yhteenveto

Nykyaikaiset englanninkieliset käännökset on käännetty kolminaisuuspuolueella olettaen, että logot on ennemmin ruumiillistunut Kristus kuin Jumalan osa, joka liittyy hänen viisauteensa ja aikomuksiinsa. Ne johtavat lukijaa harhaan ja samalla hämärtävät mitä Logot tarkoittaa todella viittausta Jumalan iankaikkiseen viisauteen. Jeesus on itse asiassa sen tuote Logot (Puhuttu viisaus) Jumalasta, kuten kaikki muu, mikä on syntynyt Jumalan aikomusten kautta. The logot lihaksi tuleminen on Jumala, joka puhuu Jeesuksen hänen viisautensa mukaan. Jeesus on eturintamassa Jumalan suunnitelmassa tuoda pelastus maailmaan. Jumalan pääsuunnitelma pelastaa ihmiskunta keskittyy Messiaan (voideltu) ympärille. Ymmärrämme, että Jumalan aikomukset ja tarkoitukset toteutuvat Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan moninainen viisaus, salaisuussuunnitelma, joka on ikuisesti piilotettu Jumalaan, on ikuinen tarkoitus, joka toteutuu Kristuksessa Jeesuksessa (Ef 3: 9-11)

TD Jakes kuvaus logot (hän saa sen)