Filippiläisten analyysi Luku 2
Filippiläisten analyysi Luku 2

Filippiläisten analyysi Luku 2

esittely

Filippiläiskirjeen 2: n teema on ”Kristuksen mieli”. (Fil 2: 5). Jakeissa 6-11 todistus Jeesuksesta Kristuksesta on tärkein esimerkki siitä nöyryydestä ja kuuliaisuudesta, joka meillä pitäisi olla. Korostetaan myös palkintoa, jonka Jeesus sai epäitsekkäästä palveluksesta ja tottelevaisuudesta (Fil 2: 8-11). Kuitenkin Fil 2: 6-7 on perinteisesti käytetty todistustekstinä inkarnaation opin kannattajille. Tämä johtuu siitä, että jakeet 6-7 on tyypillisesti käännetty perinteisellä puolueellisuudella, joka estää lukijaa lukemasta inkarnaatiota kohtaan. Tämä kohta ei kuitenkaan opeta, että Jeesus oli Jumala ja sitten hänestä tuli ihminen. Aloitetaan katsomalla suosittua ESV -versiota. 

Filippiläisille 2: 1-18 (ESV)

1 Joten jos on kannustusta Kristuksessa, kaikki lohdutukset rakkaudesta, kaikki osallistuminen Henkeen, kaikki kiintymys ja myötätunto, 2 täydentää iloni olemalla samaa mieltä, samaa rakkautta, täysin sopusoinnussa ja yhtä mieltä. 3 Älä tee mitään itsekkäästä kunnianhimosta tai omahyväisyydestä, vaan pidä nöyryydessä muita tärkeämpinä kuin itseäsi. 4 Anna jokaisen katsoa paitsi omia etujaan myös muiden etuja. 5 Pidä tämä mieli keskuudessasi, joka on sinun Kristuksessa Jeesuksessa, 6 joka, vaikka hän oli Jumalan muodossa, ei pitänyt yhdenvertaisuutta Jumalan kanssa ymmärrettävänä, 7 mutta tyhjensi itsensä ottamalla palvelijan muodon, syntyy miesten kaltaiseksi. 8 Ja koska hänet löydettiin ihmisen muodossa, hän nöyryytti tullessaan kuuliaiseksi kuolemaan asti, jopa ristillä tapahtuvaan kuolemaan. 9 Sen tähden Jumala on korottanut hänet ja antanut hänelle nimen, joka on jokaisen nimen yläpuolella, 10 niin että jokainen polvi kumartuu Jeesuksen nimessä taivaassa ja maan päällä ja maan alla, 11 ja jokainen kieli tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra, Isän Jumalan kunniaksi.

12 Siksi, rakkaani, kuten aina totteli, niin nyt, ei vain minun läsnäollessani, vaan paljon enemmän poissaolossani, pelasta pelastuksesi pelolla ja vapisemalla, 13 sillä Jumala on se, joka toimii sinussa, sekä tahdon että työn hyväksi. 14 Tee kaikki asiat nurisematta tai kiistelemättä, 15 jotta olisit syytön ja viaton, virheettömiä Jumalan lapsia vinoon ja vääristyneeseen sukupolveen, joiden joukossa sinä loistat kuin valot maailmassa, 16 pitämällä kiinni elämän sanasta, jotta olisin Kristuksen päivänä ylpeä siitä, etten juoksi turhaan tai työskennellyt turhaan. 17 Vaikka minut vuodatettaisiin juomauhriksi uskosi uhrilahjan päälle, Olen iloinen ja iloinen teidän kaikkien kanssa. 18 Samoin teidänkin pitäisi iloita ja iloita kanssani.

Mikä on ongelma?

Yllä olevan ESV: n käännös antaa voimakkaan kuvan siitä, kuinka syvällä tämä kohta korostaa nöyryyden ja tottelevaisuuden sanomaa - sillä on sama mieli kuin Kristuksella. Ongelmana on, että tähän kohtaan on sisällytetty perinteinen pyhien kirjoitusten kiertäminen inkarnaation opin välittämiseksi. Pääasia on Fil. 2: 6-7, joka on petollisesti käännetty johtopäätökseen, että Jeesus oli ensin Jumalan muodossa ja sitten hänestä tuli ihminen. Tämä ei ole ollenkaan mitä kreikkalainen sanoo.

Raamatun tutkijat tunnustavat tämän kohdan runoksi, joka luultavasti vastaa Jesajan 53 kohtaa kärsivästä palvelijasta. Sitä ei ole tarkoitettu teologiseksi tutkielmaksi. Kontekstina on Jeesuksen, ihmisen Messiaan, mieli. Aihe ei koske Jeesuksen olemuksen tai luonteen muuttamista. Se ei myöskään viittaa aikaan ennen kuin Jeesus oli mies. 

Katsaus ESV-Kreikan Interlineariin

Alla on katkelma ESV-kreikkalaisesta linjasta Fil 2: 6-7. Avainsanat tunnistetaan värikoodatuilla laatikoilla, joiden jäsennys ja määritelmä on annettu vastaavissa ruuduissa. 

Tätä kaaviota tarkasteltaessa on huomattava, että μορφῇ, (morphē), käännettynä ”muodoksi” tarkoittaa ulkonäköä, kun taas σχήματι (schēma), joka on käännetty ”muodoksi”, liittyy siihen, mitä jokin sisältää, sisältäen jonkin toiminnallisen puolen. Koska nämä kaksi erilaista kreikkalaista sanaa käännetään ESV: ssä ”muodoksi”, ero kreikan kielestä eroaa. 

On myös huomattava, että ὑπάρχων (hyparchō) käännettynä ESV: ssä ”vaikka hän oli”, on nykyisessä aktiivisessa äänessä, joka tarkoittaa ”hän on” tai “hänellä on” (ei sitä, että ”hän oli”).

Selvitetään, mikä ESV: ssä on vialla

Alla on ESV-käännös Fil. 2: 6-7, ja asiat on hahmoteltu jakeiden korostettujen osien suhteen. 

Filippiläisille 2: 6-8 (ESV)

 6 WHO, vaikka hän oli Jumalan muodossa, ei pitänyt tasa -arvoa Jumalan kanssa ymmärrettävänä asiana, 7 mutta tyhjensi itsensä, ottamalla palvelijan muodon, oleminen syntynyt miesten kaltaisena. 8 Ja löydetään ihmisen muodossa, hän nöyryytti tullessaan kuuliaiseksi kuolemaan asti, jopa kuolemaan ristillä.

Numero 1: ”vaikka hän oli Jumalan muodossa”

Kreikan verbi hyparcho on käännetty "hän oli" täällä. Kreikan verbi on nykyisessä aktiivisessa äänessä (ei aoristi), joka tarkoittaa "hän on" tai "hänellä on" eikä "hän oli". Eli Jeesus on nyt in Jumalan muoto - Ei sillä, että hän oli Jumalan muodossa ennen kuin hänet luotiin ihmisen kaltaiseksi. Fil. 2: 6: n ensimmäinen osa viittaa nykyisiin olosuhteisiin Ishayoiden opettaman Jumalan muoto on korotettu ja sille on annettu nimi jokaisen nimen yläpuolella (Fil 2: 9-11). Jotkut käännökset osoittavat tämän olevan "Jumalan muodossa", mikä on oikeampaa kuin "hän oli"

Sana "vaikka" ei ole kreikassa ja se on yhteentoimiva interpolointi. Interpolointi on uusi tai valheellinen asia, joka on lisätty tekstiin. Tässä tapauksessa sitä käytetään lukijan puolueellisuuteen antaakseen vaikutelman, että väitettä on vastustettava jakeen 6 jälkeiseen väitteeseen ”ei pidetty ymmärrettävänä asiana tasa -arvoa Jumalan kanssa”. Sanan "vaikka" lisääminen "hän oli" on puolueellinen tulkintapäätös, joka ylittää varsinaisen tekstin. 

Numero 2, "palvelijan muodossa"

Kreikassa ei ole sanaa "by". Kääntäjät lisäävät tämän merkiksi siitä, että Jeesus teki päätöksen tulla mieheksi. "By" tässä tapauksessa toisessa tulkitsevassa interpoloinnissa (uusi tai harhaanjohtava asia lisätty tekstiin). 

Numero 3, "syntynyt miesten kaltaiseksi"

Kreikan sana, joka on käännetty syntyneeksi, on γενόμενος (ginomai) tarkoittaa olla, tulla, tapahtua; syntyä, syntyä. Yleinen merkitys on syntynyt ilman viittausta minkäänlaiseen olemassaoloon. 

Numero 4, "ihmisen muodossa"

Kreikan sana, joka on käännetty "muodoksi", tarkoittaa sitä, mikä jokin on pikemminkin kuin mitä jokin näyttää olevan. Eli Jeesus on mies koostumukseltaan eikä vain ulkonäöltään. ESV kääntää molemmat kreikan sanat morph ja malli "muoto", mutta näillä kreikkalaisilla sanoilla on eri merkitys. Kaavio koskee enemmän sitä, mitä jokin sisältää, mukaan lukien toiminnallisen puolen (BDAG) kuin ulkonäköä (morphe). Englanninkielinen käännös sekoittaa morph "Muodon" kanssa (miltä jokin näyttää ulkonäöltään) järjestelmä "Muoto" (mikä sama asia on sen koostumuksessa). Näiden kahden sanan esittäminen englanniksi hämärtää eron. Kreikan kielen erottelun säilyttämiseksi olisi tarkempaa kääntää morph "näyttö" tai "ulkonäkö" ja malli "muotina" tai "sävellyksenä" (ontologia). Eli Jeesus on Jumalan näytöksessä, mutta syntyi ihmisen kokoonpanossa.  

Mitä kreikkalainen sanoo?

Vaikka on olemassa joitakin merkittäviä englanninkielisiä käännöksiä, jotka ovat parempia kuin toiset, ne kaikki on käännetty puolueellisesti viittaamaan inkarnaatioon. Alla on kreikkalainen teksti Fil 2: 5-11, jota seuraa kirjaimelliset ja tulkitsevat käännökset yksityiskohtaisesta interlineaarisesta taulukosta täältä: Interlinear

Filippiläisille 2: 5-11 (NA28)

5 Οῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,

7 λλʼ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος · καὶ σχήματι εὑρεθεὶεὡς ὡς

8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ oτὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτικύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

Kirjaimelliset ja tulkitsevat käännökset

Alla on kirjaimellinen käännös Filippiläiskirjeen 2: 5-11, joka perustuu interlineaariseen taulukkoon (Interlinear). Se vastaa hyvin kreikan sanojen järjestystä. Kuvassa on myös vähemmän kirjaimellinen tulkitseva käännös. Nämä käännökset, joilla on jatkuva kreikkalainen merkitys, eivät viittaa inkarnaatioon. Pitäisi myös olla ilmeistä, että jokainen kappaleessa oleva väite on täysin järkevä ottaen huomioon koko tekstin kontekstin.

Filippiläisille 2: 5-11 Kirjaimellinen käännös

5 Tämä ajattelu sinussa

että myös voidellussa, Jeesuksessa,

6 joka Jumalan muodossa hän elää,

ei takavarikkoa,

hän hallitsi itseään

olla tasa -arvoinen Jumalan kanssa,

7 pikemminkin hän tyhjensi,

orjuuden muodon hän sai,

miesten kaltaisena hän oli syntynyt,

ja muodissa

 hänet löydettiin miehenä.

8 Hän nöyrtyi

tullut tottelevaiseksi kuolemaan asti

edes ristillä. 

9 Siksi myös itse Jumala, jonka hän korotti

ja hänelle annettiin

nimi on jokaisen nimen ulkopuolella

10 että Jeesuksen nimessä,

jokainen polvi kumartuu,

taivaasta ja maasta ja maan alla,

11 ja jokainen kieli tunnustaisi

jonka Herra Jeesus voiteli

Jumalan, Isän, kunniaksi.

Filippiläisille 2: 5-11 Tulkitseva käännös

5 Tämä ajattelu omistaa sinussa,

ajattelua myös Messias - Jeesuksessa,

6 jolla on Jumalan ilmaisu,

ei määrärahoja,

hän väitti itseään

olla Jumalan asiamiehenä,

7 pikemminkin hän ei arvostanut itseään,

palvelijan ilme, jonka hän hyväksyi,

miesten kaltaiseksi hänet tehtiin,

ja kokoonpanossa,

hänet tunnustettiin mieheksi.

8 Hän nöyrtyi

tultuaan kuuliaiseksi kuolemaan asti,

edes ristillä.

9 Siksi myös Jumala itse korotti

ja hänelle annettiin,

auktoriteetti jokaisen viranomaisen yläpuolella, 

10 Että Jeesuksen valtuudella,

jokainen polvi kumartuu,

taivaasta ja maasta ja ne maan alla,

11 ja jokainen kieli tunnustaisi

että Jeesus is Herra Messias,

Isän Jumalan ylistykseksi.

Käytettyjen sanojen perustelut

"Messiaassa"

Kreikan sana Χριστῷ (Christo) dating -äänellä, joka tarkoittaa voideltua. Voidellut yksi kreikkalainen termi ihmisen Messiaalle (ks. Joh. 1:41). Voideltu on mies (Ihmisen Poika), jonka Jumala on määrännyt tuomitsemaan maailman vanhurskaasti (Ap. T. 17:31). 

“Hallussa”

Sana tässä ὑπάρχων (hyparchōn) voidaan myös ymmärtää olevan ja myös olla hallussa. Eli Jeesuksella on Jumalan ulkonäkö/maine. Jumalan maineen omaaminen ei tarkoita samaa kuin se, että on luonteeltaan vaihteleva Jumala. Seuraavat jakeet havainnollistavat verbiä hyparchō viittaa omistamiseen, kuten todistavat Apostolien teot 3:6 "Minulla ei ole (hyparchō) hopeaa ja kultaa" ja 2 Piet 1:8 "Sillä jos nämä ominaisuudet ovat sinun (hyparchō)." Vastaavasti substantiivi hyparchonta viittaa omaisuuteen (katso Matt 24:47, Matt 25:14, Luukas 11:21, Luuk 12:33, Luukas 12:44, Luukas 14:33, Luukas 16:1, Luukas 19:8, 1 Kor 13:3 ja Hepr 10:34)

Jälleen osittainen hyparchōn on nykyinen aktiivinen partitiivi. Nykyistä aktiivista partitiiviä voitaisiin käyttää viittaamaan johonkin menneisyyteen, jos pääverbi on menneessä ajassa ja viittaa menneeseen tapahtumaan. Osittaiset eivät kuitenkaan välttämättä ole samanaikaisia ​​pääverbin kanssa. Asiayhteys osoittaa selvästi, että Jeesukselle on nyt annettu Jumalan ilmaisu, koska hän ensin otti palvelijan ilmaisun ja totteli nöyrästi Jumalaansa kuolemaan.

Olettaen, että Jeesus on Jumala ontologisessa mielessä, kuten kolminaisuusoppilaiset uskovat, ei ole mitään järkeä, että Paavalin olisi koskaan tarvinnut kertoa meille, että Jumala, Poika, ei pitänyt ryöstöä Jumalan vertaisena. Pikemminkin, jos oleminen tai olemus muodossa tai ulkonäössä Jumala viittaa korotettuun ja kirkastettuun Jeesukseen, kaikki Paavalin sanat ovat täysin järkeviä ja sopivat täydellisesti myös Paavalin viimeisiin sanoihin jakeissa 9–11, joissa hän selittää, että Jumala korotti Jeesuksen suuresti nöyrä kuuliaisuus. Eli Jeesus, joka on nyt Jumalan muodossa, ei pitänyt tätä tasa -arvoa Jumalan kanssa ryöstettävänä itselleen.

"ilmaisu"

Kreikan sana μορφῇ (morphē) tarkoittaa muotoa, ulkoasua, muotoa. "Ilmaisu", joka tarkoittaa jotain, joka ilmentää, ilmentää tai symboloi jotain muuta (Merriam Webster) sopii tähän määritelmään hyvin. "Muoto" on vähemmän sopiva valinta, koska ero siitä, mikä jokin asia on ja mikä näyttää olevan, on kadonnut. Pikemminkin morph kantaa käsitystä asemasta ja asemasta kuten LXX: n Tobit 1:13: ssa ("tila"). Vertailu morph palvelija ”(jae 7) antaa meille mahdollisuuden ymmärtää morph kohdan yhteydessä käytetty on enemmän asema, asema tai arvo. Englanninkielisessä englanninkielisessä muodossa "muoto" käytetään vuorotellen "rank", koska henkilöstä voidaan puhua hyvässä "muodossa" tai "kunnossa".

Maallisista kirjoituksista opimme, että kreikkalaiset käyttivät morphē kuvaamaan, milloin jumalat muuttivat ulkonäköään. Kittel (TDNT) huomauttaa, että pakanallisessa mytologiassa jumalat muuttavat muotoaan (morphē), ja erityisesti panee merkille Aphroditen, Demeterin ja Dionysoksen kolmena. Tämä on ilmeisesti ulkonäön muutos, ei luonne. Josephus, apostolien aikalainen, käytti morphē kuvaamaan patsaiden muotoa (Bauerin sanakirja).

Muut käyttötarkoitukset morphē Raamattu tukee sitä kantaa morphē viittaa ulkonäköön. Markuksen evankeliumissa on lyhyt viittaus Luukkaan 24: 13-33: n tunnettuun tarinaan Jeesuksen ilmestymisestä Emmauksen tiellä oleville kahdelle miehelle. Markus kertoo meille, että Jeesus ilmestyi ”eri muodossa (morphē) ”Näille kahdelle miehelle, jotta he eivät tunnistaneet häntä (Markus 16:12). Vaikka tuo Markin osa ei todennäköisesti ollut alkuperäinen, se osoittaa, että tuon ajan ihmiset käyttivät sanaa morphē viittaamaan henkilön ulkonäköön. On selvää, että Jeesuksella ei ollut erilaista ”olennaista luonnetta” ilmestyessään kahdelle opetuslapselle, vaan hänellä oli yksinkertaisesti erilainen ulkonäkö. Juutalaiset kääntävät Septuagintassa käytetty morphē useita kertoja, ja se viittasi aina ulkonäköön.

On selvää että morphē ei viittaa Kristuksen olennaiseen luonteeseen, kuten jotkut käännökset yrittävät tehdä. Mitä jos jakeen tarkoitus on sanoa, että Jeesus on Jumala, miksi ei vain sanoa sitä? Jos Jeesus on Jumala, sano se, älä sano, että hänellä on ”Jumalan olennainen luonne”. Tietysti Hyvä sillä on Jumalan ”olennainen luonne”, joten miksi kukaan tekisi että kohta? Tässä jakeessa ei sanota "Jeesus, Jumala" vaan pikemminkin "Jumalan muodossa". Se on samassa mielessä, että Jeesus oli morph palvelijan- arvonimi tai tehtävä. Asianmukaisesti morph ei ole luokittelu siitä, kuka joku ontologisessa mielessä (luontaisessa olemuksessaan). 

“Ei määrärahaa”

Kreikan sana ἁρπαγμὸν (harpagmon) on väkivaltainen omaisuus, ryöstö; jotain, josta voi vaatia tai väittää otsikkoa tarttumalla tai tarttumalla; jotain väitettiin. Se, että meillä on Jumalan ilmaisun hallussapito, ei ole sellaista, mitä Jeesus olisi omistanut epäoikeudenmukaisesti itselleen. Näemme jakeessa 9, että Jumala itse korotti Jeesuksen Messiaan.

Sanottuaan, että Kristus oli Jumalan muodossa, Filippiläiskirjeen 2: 6 sanoo edelleen, että Kristus ”piti olevansa tasa -arvoinen Jumalan kanssa, ei mikään olla tarttui. " Näin käännettynä lause on voimakas argumentti vastaan kolminaisuus. Jos Jeesus olisi Jumala, ei olisi lainkaan järkevää sanoa, ettei hän "ymmärtänyt" tasa -arvoa Jumalan kanssa, koska kukaan ei ymmärrä tasa -arvoa itsensä kanssa. On vain järkevää, että hän ei ole aluksi Jumalan kanssa tasa -arvoinen.

"Hän väitti itsensä"

Kreikan sana ἡγήσατο (hēgeomato) tarkoittaa olla valvojana, johtaa, opas; osallistua henkiseen prosessiin, ajatella, harkita, ottaa huomioon. Kreikkalainen on aoristien keskiäänellä, joka osoittaa menneitä aikoja ja että hän on sekä verbin "hän väitti itsensä" kohde ja kohde.

"Välityspalvelin"

Kreikan sana ἴσα (isa) tarkoittaa yhtä, samaa; yhteisymmärryksessä. Valtakirjalla (1) tarkoitetaan varajäsentä, tehtävää tai virkaa, joka toimii toisen sijaisena ja (2) valtuutuksena tai valtuutena toimia toisen puolesta ja (3) henkilöllä, joka on valtuutettu toimimaan toisen puolesta (Merriam Webster verkossa). Kohdan kontekstin valossa ”välityspalvelin” on sopiva sanavalinta.

“Ei arvostanut itseään”

Kreikan sana ἐκένωσεν (kenoō) tarkoittaa tyhjentämistä, riistämistä; (pass.) ontto, tyhjä, arvoton. Tämä ilmaisee ajatuksen riistää itseltään arvostuksen (siinä mielessä, että odotetaan tunnustusta ja arvostetaan muita). Tämä on jatkuvaa Jesajan kanssa.

"Palvelijan ilme, jonka hän hyväksyi"

Sama kreikkalainen sana morph käytetään täällä samoin kuin Jeesuksen ollessa nyt morph Jumalasta jakeessa 6. Näiden vastakohtien kontekstista käy selvästi ilmi morphs että morph koskee ulkonäköä, ilmaisua, roolia tai asemaa olennaisen luonteen tai ontologian sijaan. Seuraus on, että oleminen morph Jumala ei ole Jumala ontologisessa mielessä, vaan hänellä on Jumalan ilmaisu tai rooli (hänelle annetun jumalallisen voiman ja auktoriteetin perusteella).

Hyväksyminen morph palvelija ei tarkoita, että hän oli Jumala ja että hänestä tuli ihminen. Sen sijaan hän miehenä hyväksyi tehtävänsä olla palvelija ja antaa itsensä uhriksi kaikkien puolesta. Tässä kohdassa ei ole merkitystä olemassaolosta, vain tietoisen olemassaolon tilaan saatuaan hän oli mies, joka alistui Jumalan tahtoon Jumalan palvelijana. Kohta opettaa meitä olemaan samaa mieltä. 

"Hänet luotiin ihmisen kaltaiseksi"

Monille ihmisille ihmisten kaltaiseksi tuleminen tarkoittaa automaattisesti sitä, että hän ei aiemmin ollut miesten kaltainen, eli hän ei ollut mies. Kolminaisuusmielessä kaikki on sisällöllistä, koska se on oppi, jonka hän haluaa nähdä tässä jakeessa. Se on kuitenkin toiminto ja se, mistä Paavali puhuu - mitä Jeesus teki, jotta filippiläiset tietäisivät, miten Jeesuksen jalanjälkiä seurataan. Kreikan sana genomenos käytetään myös seuraavassa hengenvetossa, kun hän sanoo Jeesuksen "tullut" kuuliaiseksi kuolemaan. Miesten kaltaiseksi tuleminen ei ole tapa kertoa meille, että ei-ihmisestä tuli ihminen. Se on tapa kertoa meille, että Jeesus käyttäytyi nöyränä ihmisenä eikä korotettuna jumalallisena olennona. Hän otti palvelijan muodon ja sanat ”ihmisten kaltaisena” selventävät meille, mitä tarkoitetaan palvelijan muodon ottamisella.

"muodissa (sävellys)"

Kreikan sana σχήματι (schēmati) on jonkin yleisesti tunnustettu tila tai muoto; jonkin toiminnallisen puolen arvostetuimman BDAG -sanaston mukaan. Sävellys määritellään tavalla, jolla jokin sävelletään; yleinen meikki (Merriam Webster) välittää tämän merkityksen tarkasti.   

"Hänet tunnistettiin"

Kreikan sana εὑρεθεὶς (heuritheis) on passiivisella äänellä, joka tarkoittaa "löydettävää". "Tunnustaminen" merkitsee: tunnustaa tai ottaa huomioon tietyllä tavalla (Merriam Webster).

"Valta jokaisen viranomaisen yläpuolella" 

Kreikan sana, joka on käännetty ”auktoriteetiksi”, on ὄνομα (onoma), joka tarkoittaa nimeä; otsikko; maine. Tässä yhteydessä se viittaa auktoriteettiin, koska Jeesus tunnistetaan Herra Messiaksi.

Kontrasti Aadamin kanssa

Jeesus ei tarttunut väärään asemaan kuten Aadam. Aadamin erehdys käännettiin Jeesuksessa. Tohtori Colin Brown Fuller -seminaarissa havaitsi, että Phil. 2 ei ole olemassaolon ja olemassaolon jälkeistä aikaa, vaan Kristuksen ja Aadamin välinen vastakohta. Mies Aadam, joka alun perin teki Jumalan kuvaksi, turhaan pyrki olemaan Jumalan kaltainen. Mutta Jeesus teki päinvastoin kuuliaisena kuolemaan - jopa ristillä. (Ernst Lohmeyerin Kyrious Jesus Revisited) Katso myös tohtori James Dunn, Kristologia tekemässä. Merkittävä tiedemies FF Bruce ilmaisi myös, ettei hän ajatellut, että Paavali uskoisi jo olemassa olevaan Poikaan (Yksi Jumala, Isä, Yksi Mies Messias -käännös, 2. painos, s. 480, Anthony Buzzard, restaurointiapuraha)

Lainauksia kolminaisuuden raamatuntutkijoilta

James Dunn (metodisti NT Scholar) s. 115. Kristologia työn alla

”Lisäksi voidaan helposti nähdä, että Filippiläisen laulun ajatusmalli vastaa täysin kaksivaiheista kristologiaa, joka näkyy muualla ensimmäisen sukupolven kristillisyydessä. - ihmisen osuuden vapaa hyväksyminen seurasi kuolemaan asti ja korotus Herran asemaan yli kaiken.

JAT Robinson (anglianilainen NT-tutkija), s. 166 "Jumalan ihmiskasvot"

Kuva ei ole taivaallisesta hahmosta, joka laskee itsensä ihmiseksi, korotetaan yhä korkeammalle kuin ennen. Pikemminkin se johtuu siitä, että koko Jumalan täyteys kykeni… löytämään ruumiillistuman siinä, joka oli täysin yksi meistä kuin mikä tahansa muu Aabrahamin jälkeläinen. " 

Jerome Murphy-O'Connor (katolinen NT-tutkija)

”Väistämättä ne, jotka aloittavat tämän laulun eksegeesin oletuksella että se koskee jo olemassa olevaa jumalallista olentoa suuntautuvat doktetiikkaan (gnostiseen) tulkintaan näistä linjoista. "

James P. Mackey (katolinen teologi). p52 ”Kristillinen kokemus Jumalasta kolminaisuudena”

"Se tosiasia, että hymnin yhteydessä varsinaisessa kirjeessä ei mainita lainkaan tätä anonyymiä jumalallista hahmoa, josta tulee ihminen... "

Karl-Josef Kuschel (saksalainen teologi) p250 "Born Before All Time"

"Tästä tosiasiasta, että juutalainen pikemminkin kuin hellenistinen synkretismi voi olla avain Filippiläisten hymnin ymmärtämiseen, nykyiset eksegeetit ovat tehneet täysin päinvastaisen johtopäätöksen, että filippiläisten virsi ei puhu lainkaan Kristuksen olemassaolosta"

Anton Vogtle (saksalaiskatolinen NT-tutkija) Freiburgin eksegeetti

"Edes Fil. 2

Klaus Berger (saksalaiskatolinen NT-tutkija) Heidelbergin eksegeetti

"Filippiläisille 2: 6 koskee ensisijaisesti lausuntojen antamista korkeasta asemasta ja ei missään nimessä välttämättä koske olemassaoloa

Bas van Iersel (Hollannin NT Scholar) s.45. "Jumalan Poika Uudessa Testamentissa"

"Mutta olemassaolosta ja tasavertaisesta olemisesta Jumalan kanssa emme voi löytää mitään jälkiä Paavalin kirjeistä

Paremmat englanninkieliset käännökset Fil. 2: 6-7

Tässä on näyte joistakin paremmista englanninkielisistä käännöksistä, jotka ovat vähemmän haitallisia lukijan perustamisessa. Ne on käännetty kirjaimellisesti, mutta niillä on kuitenkin puolueellisuus, joka viittaa inkarnaatioon. Joissakin tapauksissa kursivoidut sanat eivät ole käännetty oikein.

Kirjaimellinen standardiversio (LSV): wHo, joka oli Jumalan muoto, ei ajatellut, että se olisi Jumalan omaisuutta, vaan tyhjensi itsensä palvelijan muotoon ja oli tehty ihmisten kaltaiseksi,

Berean Study Bible (BSB): Hän, joka oli olemassa Jumalan muodossa, ei pitänyt yhdenvertaisuutta Jumalan kanssa jotakin ymmärrettävänä, vaan tyhjensi itsensä palvelijana ja teki ihmisen kaltaiseksi.

Englanninkielinen muutettu versio (ERV): Hän, joka oli Jumalan muoto, ei pitänyt palkintona tasavertaisuutta Jumalan kanssa, vaan tyhjensi itsensä, otti palvelijan muodon, tehden ihmisten kaltaiseksi;

Tyndale Raamattu 1526: Joka on Jumalan muotoinen ja ajatteli, ettei ryöstö ole tasavertainen jumalan kanssa. Siitä huolimatta hän teki hänestä epäluotettavan ja pukeutui hänen päälleen palvelijan muotoon ja hänestä tuli mies

Coverdale Raamattu 1535: joka oli Jumalan lupauksessa, ei pitänyt ryöstönä tasavertaista Jumalan kanssa, vaan teki hänestä itsensä maineettomaksi, ja otti hänet palvelijaksi, tuli kuin toinen mies,

Piispan raamattu 1568 Joka osallistui Jumalan neljään, ajatteli, ettei ole ryöstö olla tasavertainen Jumalan kanssa. Mutta hän teki itsestään maineettoman maineen ja otti hänen päällensä nelivuotisen palvelijan, ja teki sen ihmisten riemuissa, 

Geneven Raamattu 1587: Joka oli Jumalan muodossa, ei ajatellut, että mikään ryöstö olisi tasavertainen Jumalan kanssa: Mutta hän teki itsensä maineettomaksi ja otti hänen päällensä orjan, ja hänet tehtiin ihmisten kaltaiseksi, ja hänet löydettiin kunnossa miehenä.

King James Raamattu 1611 (KJV): Hän, joka oli Jumalan muoto, ei pitänyt ryöstönä Jumalan kanssa samanarvoisena;

Youngin kirjallinen käännös 1898 (YLT): Hän, joka oli Jumalan muodossa, ei ajatellut ryöstön olevan samanarvoinen kuin Jumala, vaan tyhjensi itsensä, palvelijan muoto, joka oli ottanut ihmisten kaltaiseksi,

Amerikan standardiversio 1901 (ASV): Hän, joka oli olemassa Jumalan muodossa, ei pitänyt oletuksena olevaa Jumalan kanssa yhdenvertaisena otettavana, vaan tyhjensi itsensä palvelijana ja teki ihmisten kaltaiseksi;

Lamsa Raamattu (Peshitta): Hän, joka oli Jumalan muodossa, ei pitänyt ryöstöä tasavertaisena Jumalan kanssa, mutta teki itsestään maineen ja otti itsensä palvelijan muotoon ja oli ihmisten kaltainen:

Väärät oletukset ja väärät käsitykset

Tässä on luettelo tavallisista virheellisistä oletuksista ja johtopäätöksistä Fil 2: 5-7

  1. Sana "oli" viitaten Kristuksen mieleen johtaa lukijaa olettamaan, että Paavali puhuu menneestä ajanjaksosta, jossa Jeesuksella oli tietty ajattelutapa, ja olettaa, että Kristuksella oli tämä ajattelutapa ennen kuin hänestä tuli ihminen.
  2. Olettaen, että Paavali puhuu esikuuluneesta Pojasta, joka ”oli” ”Jumalan muodossa”.
  3.  Olettaen, että termi "Jumalan muoto" tarkoittaa "Jumalaa" ja luopumaan näkemästä, ettei ole mitään järkeä viitata Jumalaan Jumalan muodossa. On järkevää vain viitata johonkin toiseen Jumalan kuvaksi tai Jumalan muotoiseksi. 
  4.  Olettaen, että Jeesus tyhjensi itsensä joistakin jumalallisista etuoikeuksistaan ​​tai asemastaan ​​kirkkaudessaan taivaassa.
  5. Olettaen, ettei pidetä sitä Jumalan ryöstönä ryöstönä, Jeesuksella ei ole mitään ongelmaa olla tasa -arvoinen Jumalan kanssa. Tässä yhteydessä ei ole mitään järkeä, koska Paavalin tarkoituksena on näyttää filippiläisille, kuinka nöyrtyä ja palvella niin kuin Jeesus palveli Jumalaansa.
  6. Ottaen Paavalin sanat sanomaan sen jakeen 6, jonka mukaan Jeesus ei pitänyt ”tarttumista” tasa -arvoon Jumalan kanssa. Se tarkoittaisi kuitenkin, että lihaksi tullut Jeesus ei ollut samanlainen kuin Jumala, jonka he kieltävät.
  7. Kun jae 6 tarkoittaa, että Jeesus ei hyväksikäyttänyt tai käyttänyt hyväkseen tasa -arvoaan Jumalan kanssa. Kuitenkin, jos Jeesuksella oli jo harpagmos missä sitten ovat jakeen 6 sanat, jotka viittaavat sen hyödyntämiseen?  harpagmos tuskin tarkoittaa hyväksikäyttöä. Se viittaa johonkin itselleen siepattuun/takavarikoituun, kuten ryöstöön.
  8. Olettaen, että "palvelijan muodon ottaminen" tarkoittaa "ihmisluonnon lisäämistä" itseensä. Sanat ”ihmisten kaltaiseksi tuleminen” tai ”ihmisten kaltaiseksi tuleminen” määrittelevät ilmauksen ”ottaa palvelijan muoto”. Tässä yhteydessä ihmisten kaltaisuutta verrataan Jumalan muotoon. Kreikkalainen sana sanoo, että Jeesus tuli olemassaoloonsa ihmisten kaltaiseksi.

Pahemmat englanninkieliset käännökset Fil. 2: 6-7

Tässä on näyte joistakin pahimmista englanninkielisistä käännöksistä, jotka ovat erittäin haitallisia perustettaessaan lukijan paitsi viittaamaan inkarnaatioon myös olettamaan sen. Harhaanjohtava sisältö, joka poikkeaa tekstin kirjaimellisesta merkityksestä, on kursiivilla. 

Uusi kansainvälinen versio (NIV)Kuka, ollessaan sisällä hyvin luonteeltaan Jumala, ei pitänyt tasa -arvoa Jumalan kanssa jotain käytetään omaksi edukseen; pikemminkin hän ei tehnyt itsestään mitään by ottaen hyvin luonteeltaan palvelija, joka on tehty ihmisen kaltaiseksi.

New Living Translation (NLT): Vaikka he oli Jumala, hän ei ajatellut tasa -arvoa Jumalan kanssa jotain tarttua kiinni. Sen sijaan hän luopui jumalallisista etuoikeuksistaan ; hän otti nöyrä asema orjasta ja syntyi ihmiseksi. Kun hän ilmestyi ihmisen muodossa,

Message Bible (MSG):  He oli sama asema kuin Jumala, mutta ei ajatellut niin paljon itsestään että hänen täytyi pitää kiinni tuon aseman eduista kaikesta huolimatta. Ei lainkaan. Kun aika tuli, hän syrjäytti jumaluuden etuoikeudet ja otti orjan aseman, tuli ihmisen!

New American Standard Bible 2020 (NASB 2020): WHO, as He jo oli olemassa Jumalan muodossa, ei pitänyt tasa -arvoa Jumalan kanssa jotain otettavana, vaan tyhjensi itsensä by joukkovelkakirjan palvelijana ja ovat syntynyt miesten kaltaisena

New American Standard Bible 1995 (NASB 95): joka, vaikka Hän oli olemassa Jumalan muodossa, ei pitänyt tasavertaisuutta Jumalan kanssa käsitettävänä, vaan tyhjensi itsensä ottamalla orjapalvelun muodon ja tehden ihmisten kaltaiseksi

Nykyaikainen englanninkielinen versio (CVE): Kristus oli todella Jumala. Mutta he ei yrittänyt jäädä tasavertainen Jumalan kanssa. Sen sijaan hän luopui kaikesta ja tuli orjaksi, kun he tuli pitää yksi meistä.

NET Raamattu (NET): joka vaikka he olemassa Jumalan muodossa ei pitänyt tasa -arvoa Jumalan kanssa ymmärrettävänä, vaan tyhjensi itsensä by ottaa orjan muodon, by näyttää muut miehet, ja jakamalla ihmisen luonteessa.

Tarkistettu standardiversio (RSV): WHO, vaikka he oli Jumalan muodossa, ei pitänyt tasa -arvoa Jumalan kanssa ymmärrettävänä, vaan tyhjensi itsensä, otti palvelijan muodon, syntyi samankaltaisuus miehistä.

Uusi tarkistettu vakioversio (NRSV): WHO, vaikka he oli Jumalan muodossa, ei pitänyt tasa -arvoa Jumalan kanssa hyödynnettävänä, mutta tyhjensi itsensä, orjan muodossa, syntyä ihmisen kaltaiseksi. Ja löytyy ihmisestä muoto,

Englanninkielinen standardiversio (ESV): WHO, vaikka he oli Jumalan muodossa ei pitänyt tasa -arvoa Jumalan kanssa käsitettävänä, mutta ei tehnyt itsestään mitään, otti palvelijan muodon, ovat syntynyt miesten kaltaisena.

Christian Standard Bible (CSB): jotka Jumalan muodossa eivät pitäneet tasa -arvoa Jumalan kanssa hyödynnettävänä. Mutta hän tyhjensi itsensä by orjan muodossa ja tulemalla kuin ihmiset. Kun hän löysi itsensä ihmisen muodossa,

Holman Christian Standard Bible (HCSB): joka Jumalan muodossa ei pitänyt tasa -arvoa Jumalan kanssa hyödykkeenä. Sen sijaan Hän tyhjensi itsensä by olettaen että orjan muoto, joka ottaa ihmisten kaltaisuuden. Ja kun Hän oli tullut sellaisena mies Hänen ulkoisessa muodossa,

Yhteenveto

Useimmissa filippiläiskirjeen 2. luvun englanninkielisissä käännöksissä, erityisesti Filippiläiskirjeen 2: 6-7, on käännösharha, joka viittaa olemassaoloon ja inkarnaatioon. Huolellinen analyysi osoittaa kuitenkin, että tämä kohta ei opeta inkarnaatiota, mutta arvioija kumoaa sen sekä kolminaisuuden teologian. Epävarmasti sanotaan, että Jeesus korotettiin ja hänelle annettiin valta, koska hän oli kuuliainen ristinkuolemaan asti. Sen sijaan, että kuvataan inkarnaatiota, tämä kohta vahvistaa unitäärisen ymmärryksen Jumalasta.

Huolellinen tarkastelu osoittaa, että Filippiläiskirje 2 ei opeta inkarnaatiota lainkaan. On selvää, että hänellä ei aluksi ollut Jumalan muotoa/ilmaisua. Ihmiselle Jeesukselle Kristukselle kuuliaisuuden ansiosta hänelle on nyt annettu valta ja valta ja hänet on tehty Herra Messiaksi. Tämä on sopusoinnussa Apostolien tekojen 2:36 julistuksen kanssa: "Tiedätköön siis koko Israelin huone varmasti, että Jumala on tehnyt hänet sekä Herraksi että Kristukseksi (Messiaksi), tämän Jeesuksen, jonka sinä ristiinnaulitsit."

Koska tekstiä voidaan tulkita tavalla, johon ei sisälly mitään inkarnaatiota, on ironista, että tämä kohta toimii todistustekstinä monille kristityille, jotka pitävät kiinni inkarnaatiosta.

Täydentävä materiaali

Filippiläisten ottaminen 2: 6-11 VAAKUUMISTA:
TUORE LUKU KRISTUS-HYMNISTÄ VALOISSA
PHILIPPIAN SOSIAALI-EETTINEN ARGUMENTTI KOKONAISEKSI

DUSTIN Smith

PDF-tiedosto: http://focusonthekingdom.org/Taking.pdf

 

Toisen Aadamin tottelevaisuus ja nöyryys:
Filippiläiset 2: 6-11 

SCOTT A. DEANE, MATS

PDF-tiedosto: https://focusonthekingdom.org/Obedience%20and%20Humility%20of%20the%20Second%20Adam.pdf

 

Filippiläiset 2: 6-8

BiblicalUnitarian.com

https://www.biblicalunitarian.com/verses/philippians-2-6-8